Eläinfysioterapia

Eläinfysioterapeutti:

Eläinfysioterapeutti on henkilö, joka on suorittanut 3,5v kestävän fysioterapeutin (AMK) tutkinnon ja suorittanut 1,5v kestävän eläinfysioterapian täydennyskoulutuksen.

Eläinfysioterapia:

Eläinfysioterapian tavoite on ylläpitää ja kehittää eläimen liikkumista ja fyysistä suorituskykyä.

Fysioterapian oleellisena osana on tutkiminen, joka toteutetaan omistajan tai hoitajan haastattelun, eläimen havainnoinnin ja erilaisten tutkimusmenetelmien avulla. Eläinfysioterapeutti arvioi eläimen asentoa, liikkumista, fyysistä suorituskykyä ja toimintaympäristöä. Tutkimuksen perusteella valitaan terapiamenetelmät ja luodaan fysioterapialle yksilölliset tavoitteet.

Fysioterapian keinoin pystytään ennaltaehkäisemään ja hoitamaan eläinten liikkumisen häiriöitä, sekä erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. Fysioterapia perustuu tieteelliseen tutkimukseen.

Fysioterapian tyypillisimmät käyttöaiheet:

 • suorituskyvyn alentuminen
 • tuki- ja liikuntaelimistön vauriot
 • operaatioiden jälkeinen kuntoutus
 • neurologiset vaivat
 • lihashuolto ja vammojen ennaltaehkäisy

Terapiamenetelmät:

 • Manuaalinen käsittely
  • pehmytkudosten käsittelyt eri menetelmin sekä nivelten mobilisointi
 • Terapeuttinen harjoittelu
  • spesifien ja kontrolloitujen aktiivisten ja toiminnallisten liikeharjoitteiden avulla parannetaan eläimen fyysisiä ominaisuuksia (mm. koordinaatio, asennon hallinta, asentotunto, lihasvoima ja/tai kestävyys)
 • Fysikaaliset hoidot
  • lämpö, kylmä, ja sähköhoidot (esim.TENS)